Välkommen till Mindful Movements

Välkommen till Mindful Movements. Vi är glada att ha dig som kund. Här följer information om bokningsvillkor, praktiska detaljer gällande kurserna och hur vi upprätthåller vårt kundregister.

Du kan delta i kurser och evenemang genom att anmäla dig på förhand via vårt bokningssystem, vår blankett på hemsidan, per e-post eller telefon. Anmälning krävs eftersom antalet platser är begränsat. Vi skickar en bokningsbekräftelse då vi fått din anmälan. Anmälan är bindande.

Mindful Movements Studio har öppet 15 minuter före och efter ett kurstillfälle. Vi har rätt att ta in en vikarie eller annullera ett kurstillfälle vid force majour, exempelvis om ledaren blir sjuk. Vi meddelar om detta via e-post eller per telefon (sms).

Du som deltar i våra kurser och evenemang bör ha egen ansvars- och olycksfallsförsäkring. Mindful Movements är inte ansvarigt för eventuella olyckor, skador och sjukdomsfall.

Mindful Movements Ab förbinder sig att följa EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) som trädde i kraft den 25.5.2018. Företaget upprätthåller ett kundregister för att kunna kontakta våra kunder gällande bokningar, fakturering och praktiska detaljer om kurser och evenemang. Mindful Movements samlar in följande information till kundregistret: namn, adress (frivilligt), e-postadress och telefonnummer. Kunden uppger denna information vid kursanmälan. Informationen sparas, är tillgänglig endast för kursledare och ges inte ut till utomstående.

Kundregistret används även till direkt marknadsföring av vår verksamhet, exempelvis genom nyhetsbrev. Kunden meddelar om denna inte önskar få nyhetsbrev och reklam från Mindful Movements och om kunduppgifterna ska raderas från Mindful Movements kundregister efter avslutad kurs.

Vi har rätt att ändra dessa villkor enligt behov.

Ta kontakt